webrebel základy programovania a oop objektovo orientované programovanie

som yablko.

JavaScript a ES6 (online kurz) webrebel.sk